• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Мадраимов Сапарбек Мадраимович -п.и.к.,профессор,
Маткеримова Турсунай Ысманалиевна - магистр
Ош гуманитардык - педагогикалык институту
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
МАТЕМАТИКА БОЮНЧА ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАН МИСАЛДАРДЫ ИШТӨӨ-ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨСТҮРҮҮНҮН КАРАЖАТЫ КАТАРЫНДА

Ишматова Мафтунахон Арслонбековна, Мамат кызы Айчурок,
Мадрахимова Айтилла Кадыровна - магистранты,
Ош мамлекеттик университети
E4 МЕЙКИНДИГИНДЕ БӨЛҮКТӨП ЭКИ ЧЕНЕМДҮҮ БЕТТЕРДИ ЧАГЫЛТУУНУН БИР КАСИЕТИ ЖӨНҮНДӨ

Ишматова Мафтунахон Арслонбековна, Мамат кызы Айчурок,
Самаган кызы Жаркынай - магистранттар,
Ош мамлекеттик университети
E4 МЕЙКИНДИГИНДЕГИ ЭКИ ЧЕНЕМДҮҮ БЕТТЕРДИ ЧАГЫЛТУУДА БЕРИЛГЕН ТОРЧОНУН ЭЛЕСИНИН ГЕОДЕЗИЯЛЫК ТОРЧО БОЛУШУНУН ЗАРЫЛ ЖАНА ЖЕТИШТҮҮ ШАРТТАРЫ

Байышова Гулайым Жакышовна - п.и.к., доцент,
Момунова Нурайым Дуйшоналиевна - окутуучу,
Ош гуманитардык - педагогикалык институту
МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУДА ГРАФТАР ТЕОРИЯСЫН КОЛДОНУУ

Момунова Нурайым Дуйшоналиевна, окутуучу,
Байышова Гулайым Жакышовна, п.и.к., доцент,
Ош гуманитардык педагогикалык институту
ОКУУЧУЛАРГА ТРИГОНОМЕТРИЯНЫН НЕГИЗГИ ФОРМУЛАЛАРЫН КОЛДОНУУУ МЕНЕН МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУНУН ЫКМАЛАРЫ

Сатаров Жоомарт - д.ф.-м.н., профессор,
Ошский технологический университет,
Александр Александрович Пащевский - к.ф.-м.н., доцент,
Кубанский государственный университет
ОПИСАНИЕ ДИКА ПРОЕКТИВНОЙ ПОЛНОЙ СИМПЛЕКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НАД КОММУТАТИВНЫМ ПОЛУЛОКАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ

Сатаров Жоомарт, д. ф-м.н., профессор,
Ахунбек кызы Мадина - магистрант,
Ошский технологический университет
СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ В ЛИНЕЙНЫХ ГРУППАХ НАД РАДИКАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Сапарова Гульмира Баатыровна – к. ф.– м. н., доцент,
АблакимовУсон Асанович – ст. преподаватель,
Ошский технологический университет
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Ташбаев Азизбек Мазанович, д.э.н., профессор
Ошский технологический университет
Кокуева Эльмира Сатыбалдиевна, доцент
Международный университет им.К.Ш.Токтомаматова
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ