• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Ажимаматова Үмүтай Сайдилдаевна, Көлбаева Замира Исабаевна

ЭЛ УУЛУ - ЖУСУП АБДРАХМАНОВ

Джунушалиева Гульгакы Джайчиевна

 КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – КЫРГЫЗ ЛИНГВИСТИКАСЫНЫН КӨЧ БАШЫНДАГЫ АГАРТУУЧУ

Бекмурзаева Гульжамал Койчубаевна

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАМЛЕКЕТҮҮЛҮККӨ КАРАЙ КҮРӨШҮ

 Бекмурзаева Гульжамал Койчубаевна

 АБДЫКАДЫР ОРОЗБЕКОВ - АЛГАЧКЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТИНИН БАШЧЫСЫ 

Абдыразакова Зарипа Матисаковна

СУВЕРЕНДҮҮЛҮК ТҮШҮНҮГҮНҮН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

Абдыразакова Зарипа Матисаковна

БОРБОРДУК АЗИЯ - ЕВРОПА БИРИМДИГИ ҮЧҮН ПРИОРИТЕТТҮҮ РЕГИОН КАТАРЫ 

 Тобакалов Чолпонбай Базарбаевич

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮГҮНҮН ТҮПТӨЛҮШҮНДӨГҮ ТАРЫХЫЙ ИНСАНДАРДЫН РОЛУ

 Осмонов Сатимбай Маматович

 КООПСУЗДУК ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ - ОРУС КЫЗМАТАШТЫГЫ 

Осмонов Сатимбай Маматович

ИСЛАМ ДҮЙНӨСҮНДӨГҮ УЛУТТТУК МАМЛЕКЕТТЕР

Курбанова Аида Абдурасуловна

1999-ЖЫЛДАГЫ БАТКЕН ОКУЯСЫНЫН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ

Курбанова Аида Абдурасуловна

1999-ЖЫЛ ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА БАТКЕНДЕГИ КУРАЛДУУ КАГЫЛЫШУУ

 Абдувапова Зиягүл Үсөнбаевна

ЭГЕМЕНДҮҮ КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТЫНЫН КАЛЫПТАНЫШЫ (1991-2010–жж.) 

Асилбек уулу Бекназар

УЛУУ ЖИБЕК ЖОЛУ: КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ МААНИСИ 

Иброхимзода Гулхур Шокиржан кизи

УЗБЕКСКО-КЫРГЫЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Турсунов Бекзот Яндашевич

НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ КОКАНДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И МЕМУАРАХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Утепбергенов Фархат Жанабаевич

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДРЕВНИХ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИАРАЛЬСКОЙ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ