• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Аблабекова Жанылча Кожоналиевна, Шарипбаева Назира Сабыровна

ОКУУ-ТАРБИЯ ИШТЕРИНДЕ ОРТО МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН ФИЗИКАЛЫК САПАТТАРЫН ӨНҮКТҮРҮҮ

Shermatova Aijanyl Mitaevna,  Kudaiberdieva Arzykan Iskendeovna

SOME DIFFICULTIES OF KYRGYZ STUDENTS IN PRONUONCING ENGLISH SOUNDS

Астанова Миргул Халиковна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ISPRING SUITE ПРИ СОЗДАНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

 Астанова Миргул Халиковна

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЛИНЕЙНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Абсалам кызы Наргиза, Кадырова Мария Шарифовна

КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ КЛАССАХ

Асанов Мирлан Алимбекович, Муркамилова Айчүрөк Уланбековна

СЦЕНАРИЙЛИК СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАШТЫРУУДА ЭКОНОМИКАЛЫК-МАТЕМАТИКАЛЫК МОДЕЛДЕШТИРҮҮНҮН РОЛУ

Абдиев Мурат Журатович, Парпиева Фатима Сааталыевна,Касымова Сюита Манасовна

АЙЫЛ-ЧАРБАСЫНДА ЭМГЕК РЕСУРСТАРЫНЫН ӨНДҮРҮШТҮН НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ РОЛУ