• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Баймуратов Абдимиталип Абдиллаевич, Зикираев Марат Тологонович, Дыйканова Гульчехра Арипжановна

ЭКОНОМИКАДАГЫ САНАРИПТЕШТИРҮҮ: АБАЛЫ, КЕЛЕЧЕГИ, ОН ЖАНА ТЕРС ЖАКТАРЫ

Эргешова Чынара Мухтаровна, Мамашов Канжарбек Асилбекович, Уразматова Фатима

БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН САНАРИПТИК ЭКОНОМИКА ШАРТЫНДА ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ЧАГЫЛДЫРЫЛЫШЫ

Эргешова Чынара Мухтаровна, Жаныбек кызы Айпери, Орозалиева Бекайым, Шамурза кызы Нураида

БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПТИН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫНЫН САНАРИП ЭКОНОМИКАНЫН ТААСИРИ АСТЫНДА ӨЗГӨРҮҮСҮ

 Атакулова Мерим Абдыкеримовна,Капарова Клара Маматибраимовна, Абдыкадырова Сюита Рысбаевна

ЭГОЦЕНТРИЗМ В СФЕРЕ «ОКАМЕНЕЛЫХ» ЛИЧНО-ПОСЕССИВНЫХ АФФИКСОВ

Сатыбалдиева Чинара Гайбиллаевна, Маматкулова Жамиля Абдураимовна

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 Джусуева Айгул Акимовна, Маматкулова Жамиля Абдураимовна

CФЕРЫ ЗАИМCТВОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ ИЗ АНГЛИЙCКОГОЯЗЫКА В РУCCКИЙ ЯЗЫК

Тургунбаева Канымжан Турдумаматовна, Кадырбердиева Бусалима Матазовна

СИТУАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ МЕСТОИМЕНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Алибаева Гулайым Оморалиевна, Джусуева Айгул Акимовна

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

Абдиева Айгул Ашыржановна

ПЕДАГОГИКАЛЫК БАГЫТТАГЫ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДООДО ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДА САНАРИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ӨРКҮНДӨТҮҮ

 Авазов Эрнис Абдыманапович

ПАДЫША ӨКМӨТҮНҮН ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНДӨГҮ АГАРТУУЧУЛУК САЯСАТЫНА АНЖИЯН КӨТӨРҮЛҮШҮНҮН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Асилбек уулу Бекназар

ИЧКИЛИК УРУУСУНУН КУРАМЫНДАГЫ КЫПЧАК УРУУСУ

Алиев Талибжон Тойчиевич

CИСТЕМА ПРАВА У ДРЕВНИХ КЫРГЫЗОВ ПО ЭПОСУ «МАНАС»

 Макамбаева Жийдегүл Абдимиталовна, Молдоярова Жаннат Бекташевна

ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ ФИЗИКИ И БИОЛОГИИ

 Жалжаева Кундузкан Макамбаевна,Маматбек уулу Канжар

СУДЕНТТЕР УЧУН PYTHON ПРОГРАММАЛОО ТИЛИ БОЮНЧА ПРОГРАММАЛАРДЫН НЕГИЗДЕРИН ОКУТУУНУН МЕТОДДОРУ

Маданбекова Жылдызкан Амиракуловна

МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНУУ МЕНЕН АСТРОНОМИЯ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН ТААНЫП-БИЛҮҮ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН АКТИВДЕШТИРҮҮ

Маданбекова Жылдызкан Амиракуловна

МАСЕЛЕЛЕР- ФИЗИКА САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРГА БИЛИМ ЖАНА ТАРБИЯ БЕРҮҮДӨГҮ МААНИЛҮҮ КАРАЖАТ