• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Зикирова Гулайым Абдылдаевна, Абдыманап кызы Максатгүл

 
Зикирова Гулайым Абдылдаевна, Абдыманап кызы Максатгул
 
Алдашов Мухтарбек Кадырбекович, Тойчубек кызы Нуриза, магистрант
 
Айдарали кызы Анзирет, Тойчубек кызы НуризаАлибаева
 
Атакулова Мерим Абдыкеримовна,Абдыкадырова Сюита Рысбаевна, Жанибекова Бактыгул Ашимовна
 
Атакулова Мерим Абдыкеримовна, Абдыкадырова Сюита Рысбаевна, Капарова Клара Маматибраимовна
 
Атакулова Мерим Абдыкеримовна, Абдыкадырова Сюита Рысбаевна, Муратова Эльмира Кочкоровна
 
Алибаева Гулайым Оморалиевна, Алимжан кызы Жаркынгул
 
 Alibaeva Gulaiym Omoralievna, Alimjan kyzy Jarkyngul