• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Назирова Рахнамохон Мухторовна, Хасанбоев Иброхим

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ СОИ

Давлятов Азизбек Абдукасимович, Худайбердиев Абсалом Абдурасулович, Мадаминова Зилола Тоҳиржон кизи

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ЗЕРНОВЫХ ПЛОДОВ

Курбонов Неьматилла Мурадуллевич, Давлятов Азизбек Абдукасимович, Олимжонова Мадинабону Шухратжон кизи

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СУШКЕ ФРУКТОВ 

Madaminova Zilola Tahirjan qizi, Khamdamov Anvar Makhmudovich, Xudayberdiyev Absalom

TECHNOLOGY PROCESSING RELEVANCE UNCONVENTIONAL OILSEEDS IN UZBEKISTAN

Naralieva Nasibakhon, Sidikjanov Nodirbek, Fazliddinov Firdavs

MODERN STATE OF URBAN FLORA OF ANDIJAN CITY

Осмонбаева Кымбаткуль Бейшеновна,  Калдыбаев Бакыт Кадырбекович,  Усупбаев Адилет Кыдыкбекович

ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ ДЛЯ БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ РАЙОНА ХВОСТОХРАНИЛИЩА КАДЖИ-САЙ

Сариева Гульмира Едигеевна, Ибраева Назгуль Ильязовна, Эралиева Асел Мукамбетовна.  Арзыбек уулу Мунарбек

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ-ЭПИФИТОВ И ПАТОГЕНОВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СЕВЕРНОГО КЫРГЫЗСТАНА

 Жакыпбекова Атыргул Талиповна, Туманбаев Бекболсун Мырзабекович, Кулчинова Гулшайыр Абдурахмановна, Козубалаева Айбала Мырзабековна

ТҮТҮН, ТАШТАНДЫ ЖАНА УУЛУУ КАЛДЫКТАР: КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОЛОГИЯСЫНДАГЫ КОРКУНУЧТУУ ЖАГДАЙЛАР

Абсатаров Равшанбек Ракманалиевич, Мамасадык уулу Арстан, Маметова Кызбурак

ОШ ШААРЫНДАГЫ ЖАШЫЛ АЙМАКТАРДЫН ЭКОСИСТЕМАЛЫК КЫЗМАТТАРЫН БААЛОО

Alibayev Maxammadillo Akbaraliyevich, Abdisattarov Kambarali

THE IMPORTANCE OF AIR TEMPERATURE IN IMPROVING THE QUALITY AND DRESSING OF THE COCOON

Молошев Зулпукар Ибраимович, Мурзакулов Советбек Сыдыкович, Карабаев Жамшит Айипович, Абдисатаров Камбарали

ТУРКИСТАН-АЛАЙ КЫРКА ТООСУНУН БИЙИК ТООЛУУ ТОКОЙЛОРУНДА АРЧАЛАРДЫН ӨСҮШҮНӨ ЭКОЛОГИЯЛЫК ФАКТОРЛОРДУН ТААСИРИ

Беккулов Батирали Рахманкулович, Рахманкулов Турсунбой

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ШАЛА И РИСА

Мамажонов Зафар Азизович

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ УДАРА МОРКОВИ ПО РЕЖУЩЕМУ ЛЕЗВИЮ

Сатыбаев Абдыганы Джунусович, Сатыбалдиев Байсал Салиевич,  Артыкбаева Сонунбү Жумабековна, Артыкбаев Сейитгазы Адильбекович

ӨЗГӨН РАЙОНУНУН ЖАЛПАК-ТАШ АЙЫЛЫНДАГЫ ТАБИГЫЙ КОРКУНУЧТУУ КУБУЛУШТАРДЫН КЕЛИП ЧЫГУУ СЕБЕПТЕРИ, ТАРКАЛУУ ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ, АЛАРДЫН АЛДЫН АЛУУ ЖОЛДОРУ

Казангельдина Жанна Бакытжановна,  Джапарова Шакархон,Токтосун кызы Канзада, Кушбакова Гулнура Турсунбаевна, Сабирова Назира Бактыбаевна 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГУМИНОСОДЕРЖАЩЕГО БИОУДОБРЕНИЯ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЕЛЬ ЮЖНОГО РЕГИОНА КЫРГЫЗСТАНА