• DirectionОшТУ
  • Phone+996 552 947890

Джуманазарова Асылкан Зулпукаровна,  Джуманазарова Асылкан Зулпукаровна, Чунгулова Тотугуль Карыповна

ӨСҮМДҮКТӨРДҮН ЧИЙКИ ЗАТЫН ЭКСТРАКЦИЯЛОО ПРОЦЕССТЕРИН УЛЬТРА ҮН МЕНЕН ИНТЕНСИФИКАЦИЯЛОО

 Иматали кызы Калыскан, Иматали кызы Калыскан, Жумаева Айчурок Токтосуновна

МОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ РТУТНОЙ ПРОВИНЦИИ АЙДАРКЕН (КЫРГЫЗСТАН)

 Исмаилова Алтынай Мухамбетовна, Бабеков Анарбай Ураимович

АТ КУЛАК (RUMEX L.) ӨСҮМДҮГҮНҮН СОСТАВЫНДАГЫ АНТРАХИНОНДОРДУ БӨЛҮП АЛУУНУН МЕТОДДОРУ ЖАНА АЛАРДЫН БИОЛОГИЯЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Tangatarova Salamat Bakirovna, Abdullaeva Zhypargul Duyshobaevna,  Teshebaeva Urnisa Tilenovna,  Kelgenbaeva Zhazgul Kokonbaevna, Zhumaeva Aichurok Toktosunovna

SAPONIFICATION OF ANIMAL FAT FOR PREPARATION OF HERBAL SOAP FROM CHAMOMILE BROTH

Абдулазизов Тилебалды Адилович, Дехконбаева Хурсаной Шарапиддиновна

МИҢ-ӨРҮК АЙЫЛЫНДАГЫ “СУПХОНИ” СОРТУНДАГЫ ӨРҮКТҮН КУРАМЫНДАГЫ МИКРОЭЛЕМЕНТТЕРДИН КАРМАЛЫШЫН ИЗИЛДӨӨ

Алтыбаева Дильбара Тойчуевна, Сапарова Нуриза Манасовна, Мирзаева Махира Рысбаевна, Байматова Рахима Тойчуевна

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ ХЛОРИД ЦИНКА – ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН – ВОДА

Осконбаев Маралбек Чотоевич, Хамитали кызы Гулумкан, Кумарова Зуурахан Аброровна

 
Маймеков Зарлык Капарович, Самбаева Дамира Асанакуновна,Тунгучбекова Жылдыз Тунгучбековна, Шабданова Элмира Асанбековна, Изаков Жанарбек Батырбекович
 
Кадышев Сагынтай, Сагындыков Жумабай, Апышова Чолпон Жанболотовна, Баязова Айгүль Асыкбаевна
 
Кадышев Сагынтай, Сагындыков Жумабай, Апышова Чолпон Жанболотовна, Баязова Айгүль Асыкбаевна
 
Аламанова Элмира Азизбековна, Шыйтыева Назира Кыдырмаевна, Бердалиева Жылдыз Имакевна, Малабаева Айнура Муратовна
 
Сапаров Кубанычбек Кармышакович, Абдыкадыр кызы Айдана, Турабыева Жанылай Бакытбековна, Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович
 
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, Бабеков Анарбай Ураимович, Укелеева Астра Зарылбековна, Тунгучбекова Жылдыз Тунгучбековна
 
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, Абдуллаева Майрам Дукуевна, Калыкова Гулзада Сатывалдыевна, Алтыбаева Дильбара Тойчуевна, Нуркамил кызы Нуржамал
 
Мухаммадиева Хилола Алиевна, Давлатшоева Джахонгул Асанхоновна, Квятковская Лариса Викторовна, Рахимова Мубаширхон
 
Азизкулова Онаджон Азизкуловна, Хамидова Фируза Рауфовны, Эгамбердиев Азиз Шарифович, Абдулхаева Маърифат Исмонкуловна, Джурабеков Убайдулло Махмадсафиевич
 
Азизкулова Онаджон Азизкуловна, Давлатова Хатича Саидходжаевна, Джурабеков Убайдулло Махмадсафиевич, Солехова Гулру Нуралиевна, Эгамбердиев Азиз Шарифович
 
Сафаров Саймуҳаммад Исломович, Низомов Мухибулло Махмадрозикович, Курбонова Фируза Шамсуллоевна
 
Файзуллозода Эркин Фатхулло,Рахимова Мубаширхон, Исмоилова Масуда Ахмедовна
 
Эмомадова Шахло Султонмадовна, Жоробекова Майрамбу Бектемировна, Давлатшоева Джахонгул Асанхоновна, Эшова Гулрухсор Бобоназаровна, Рахимова Мубаширхон, Маметова Алтынай Сулеймановна
 
Arapov Baiysh, Orozbaeva Ainagul Aslanbekovna, Erkinbek kyzy Myrzaiym, Koshunbaeva Klara
 
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, Келгенбаева Жазгул Коконбаевна, Ниязалиева Джамила Карыбековна, Абдуллаева Жыпаргул Дуйшобаевна
 
Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович, Бекболот кызы Бактыгүл, Турдубай кызы Айнур
 
Шаршенбек кызы Анаркүл, Кочкорова Зарипа Бекмырзаевна, Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович
 
Мурзубраимов Бектемир Мрзубраимович, Жорокулов Дуйшон Абдимамтович
 
Алтыбаева Дилбара Тойчиевна, Боркоева Насипа, Байматова Рахима Тойчуевна, Абдуллаева Майрам Дукуевна
 
Жумагулова Барчынгул Токомбаевна, Сатывалдиев Абдураим Сатывалдыевич, Мурзубраимов Бектемир Мурзубраимович